source: openwion-common

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @440   3 years matthijsln maxsize parameter instead of constant
(edit) @430   4 years matthijsln allow png height parameter for manual aspect ratio (as specified in …
(edit) @428   4 years matthijsln maintain aspect ratio by calculating height from envelope
(edit) @421   4 years matthijsln update project files, target 1.6
(edit) @420   4 years matthijsln fix unchecked warnings
(edit) @414   7 years matthijsln Net Beans? 7.2 project files
(edit) @400   7 years matthijsln nbproject update
(edit) @389   7 years matthijsln fix for Tomcat 7 tlds must be in jars and not in WEB-INF/classes/META-INF …
(edit) @388   7 years matthijsln fix method arguments
(edit) @359   8 years matthijsln utility class voor http toegevoegd
(edit) @355   8 years matthijsln gebruik append() chain bij String Buffer?
(edit) @347   8 years matthijsln Intersect Tag Engine? toegevoegd
(edit) @342   8 years matthijsln update projectbestanden
(edit) @339   9 years matthijsln default voor org.geotools.factory op WARN, de INFO messages zijn niet …
(edit) @334   9 years matthijsln update projectbestanden Net Beans? 6.9
(edit) @285   9 years matthijsln Servlet context listener om logging van Geo Tools? in te stellen voor log4j
(edit) @273   9 years matthijsln gebruik Geo Tools? 2.5.5 libraries; werkt beter voor WFS dan 2.5.7
(edit) @248   9 years matthijsln utility methode om XPath voor BMKL te maken met namespace prefixes
(edit) @229   9 years matthijsln pixelHistogram() geoptimaliseerd door geen Hash Map? in inner loop te …
(edit) @219   9 years matthijsln refactor IMKLPalette met betere interface mogelijkheid toegevoegd om de …
(edit) @217   9 years matthijsln 1,2 en 4-bit indexed PNG's zijn van type Buffered Image?.TYPE_BYTE_BINARY
(edit) @210   9 years matthijsln debug output verwijderd
(edit) @209   9 years matthijsln Commentaar aangepast
(edit) @208   9 years matthijsln Main class toegevoegd voor tonen informatie PNG palette
(edit) @207   9 years matthijsln licentie headers goed gezet
(edit) @204   9 years matthijsln imkl palette forceren optioneel
(edit) @201   9 years matthijsln clipToGeometry() functie toegevoegd methodes voor IMKL palette en …
(edit) @196   9 years matthijsln Standaard transparante kleur IMKL palette wit, niet zwart. Voorkom …
(edit) @195   9 years matthijsln geen junit libs nodig
(edit) @177   9 years matthijsln lint compiler args
(edit) @166   9 years matthijsln svn:ignore properties toegevoegd
(add) @165   9 years matthijsln initiele import class library project met gedeelte code voor …
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.