source: openwion-persistence

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @426   4 years matthijsln get persistence unit properties map from overridable servlet context …
(edit) @423   4 years matthijsln update project files, target 1.6
(edit) @422   4 years matthijsln indexen nodig voor checken foreign key constraints bij verwijderen records …
(edit) @419   6 years matthijsln fix object graph cycle bij xml serialization
(edit) @413   7 years matthijsln Net Beans? 7.2 project files
(edit) @411   7 years matthijsln fix set required many-to-one property
(edit) @405   7 years matthijsln maak van tag entity ipv embeddable zodat gebruikt kan worden in queries
(edit) @401   7 years matthijsln nbproject update
(edit) @376   8 years matthijsln getTagConditieJSON() toegevoegd equals nullsafe gemaakt
(edit) @374   8 years matthijsln aanpassingen voor bijlage tag conditie
(edit) @373   8 years matthijsln update script
(edit) @372   8 years matthijsln default waarde bij add not null column
(edit) @368   8 years matthijsln deflate attachments
(edit) @365   8 years matthijsln JAXB transient annotations toegevoegd verwerkingsduur xml element …
(edit) @348   8 years matthijsln intersect tag entities en config toegevoegd
(edit) @344   8 years matthijsln extra properties notificatie toegevoegd
(edit) @343   8 years matthijsln update projectbestanden
(edit) @336   9 years matthijsln update projectbestanden Net Beans? 6.9
(edit) @325   9 years matthijsln notificatiestructuur aangepast
(edit) @319   9 years matthijsln properties voor maatvoering config toegevoegd
(edit) @318   9 years matthijsln ant script verbeterd
(edit) @310   9 years matthijsln getter voor check of config property is ingevuld
(edit) @299   9 years matthijsln persistence updates voor automatisch opnieuw verwerken
(edit) @295   9 years matthijsln alter table script werkend voor bestaande records
(edit) @290   9 years matthijsln calamiteitennotificatie optioneel alleen bij belang
(edit) @289   9 years matthijsln toString() toegevoegd
(edit) @276   9 years matthijsln feature configs laden als properties ipv map
(edit) @275   9 years matthijsln errorMessage property lob
(edit) @268   9 years matthijsln views tbv mapfile graafberichten
(edit) @255   9 years matthijsln relatie graafbericht naar graafbericht_request verwijderd (niet meer …
(edit) @254   9 years matthijsln indexes voor efficient tonen berichten laatste/huidige periode
(edit) @241   9 years matthijsln netbeheerder relatie lazy
(edit) @240   9 years matthijsln classificatie van status voor gui
(edit) @239   9 years matthijsln geen spaties voor komma
(edit) @237   9 years matthijsln extra functies voor attachments toegevoegd
(edit) @233   9 years matthijsln Aparte entity voor attachments bij graafbericht request (error log, …
(edit) @215   9 years matthijsln getAnnotatiesFeatureConfigMap() toegevoegd
(edit) @197   9 years matthijsln mogelijkheid om aan te geven of een bijlage moet worden meegestuurd …
(edit) @183   9 years matthijsln gml properties nullable gemaakt, zodat bij een fout bij het GML parsen nog …
(edit) @182   9 years matthijsln netbeheerder, errorMessage en errorLog properties toegevoegd
(edit) @178   9 years matthijsln lint compiler args
(edit) @176   9 years matthijsln fix -Xlint:unchecked meldingen
(edit) @162   9 years matthijsln in persistence.xml alleen properties nodig voor schemaexport ant task, de …
(edit) @161   9 years matthijsln insert netbeheerder record
(edit) @159   9 years matthijsln voeg role toe voor admin gebruiker
(edit) @158   9 years matthijsln gebruik huidig schema
(edit) @150   9 years matthijsln s/melding/bericht/
(edit) @146   9 years matthijsln calamiteiten notificaties properties toegevoegd
(edit) @141   9 years matthijsln bijlagen orderen op datum gewijzigd
(edit) @138   9 years matthijsln isOpnieuwVerwerkenMogelijk() methode toegevoegd
(edit) @133   9 years matthijsln licentie header toegevoegd
(edit) @122   9 years matthijsln sql script met indexes voor tabellen toegevoegd
(edit) @121   9 years matthijsln status opnieuw verwerken toegevoegd klicUsername en klicPassword …
(edit) @118   9 years matthijsln Net Beans? 6.8 project bestanden
(edit) @111   9 years matthijsln keyword
(edit) @110   9 years matthijsln gebruiker entity toegevoegd met script om de eerder gebruiker toe te …
(edit) @104   9 years matthijsln opvragen emf ook mogelijk
(edit) @102   9 years matthijsln simpel log toegevoegd
(edit) @99   9 years matthijsln entity mapping bijlagen
(edit) @94   9 years matthijsln bijlagen en netbeheerder eigenschappen toegevoegd
(edit) @93   9 years matthijsln postgis jar nodig voor schemaexport
(edit) @89   9 years matthijsln opdrachtgever eager fetchen
(edit) @88   9 years matthijsln toString() toegevoegd
(edit) @87   9 years matthijsln getLeidingenFeatureConfigMap() toegevoegd
(edit) @82   9 years matthijsln heeftBelangOpLocatie() alleen op boundary poly, intersect met leidingen …
(edit) @78   9 years matthijsln value bean property gemaakt
(edit) @72   9 years matthijsln Beheerdersinformatie properties eager gemaakt
(edit) @69   9 years matthijsln value bean property
(edit) @63   9 years matthijsln value bean property gemaakt
(edit) @59   9 years matthijsln datamodel uitgebreid
(edit) @52   9 years matthijsln bugfix if statement
(edit) @51   9 years matthijsln toString() en editor-fold toegevoegd
(edit) @50   9 years matthijsln show_sql=false
(edit) @47   9 years matthijsln
(edit) @46   9 years matthijsln - algemeen gemaakt, persistence unit naam configurabel - ondersteuning …
(edit) @42   9 years matthijsln simpele thema entities toegevoegd
(edit) @39   10 years matthijsln entities uitgebreid met alle info uit schema
(edit) @32   10 years matthijsln graafbericht met hibernatespatial geometry type property toegevoegd voor …
(edit) @31   10 years matthijsln ignore gegenereerd bestand
(edit) @30   10 years matthijsln gebruik orm.xml om Generated Value? strategy te overriden (is PostgreSQL …
(edit) @27   10 years matthijsln hibernatetool hbm2ddl toegevoegd, uitvoeren met "ant schemaexport" …
(edit) @26   10 years matthijsln svn:ignore keywords
(edit) @25   10 years matthijsln svn:ignore keywords
(edit) @24   10 years matthijsln refactored naam van Graafbericht
(edit) @22   10 years matthijsln persistence vanuit openwion-service hierheen verplaatst
(add) @20   10 years matthijsln Initiele import class library met persistence-unit die door meerdere …
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.