source: openwion-service

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @445   13 months matthijsln alleen berichten met status anders dan success opvragen
(edit) @444   13 months matthijsln Staat der Nederlanden Root CA - G3 toegevoegd
(edit) @441   3 years matthijsln use default 8000px maxsize, avoid edge case mapserver with 2048x1 request …
(edit) @439   4 years matthijsln fix use servletcontext for init parameter
(edit) @438   4 years matthijsln disable filter
(edit) @437   4 years matthijsln add monitorGraafberichtDetailUrl override example comment
(edit) @436   4 years matthijsln change servlet init params to context params to allow overrides in Tomcat …
(edit) @435   4 years matthijsln update project files, target 1.6
(edit) @431   4 years matthijsln set database settings using overridable context parameters
(edit) @425   4 years matthijsln use context parameters for responder url and alternate endpoints
(edit) @424   4 years matthijsln whitespace only
(edit) @416   7 years matthijsln fix juiste method
(edit) @412   7 years matthijsln Net Beans? 7.2 project files
(edit) @406   7 years matthijsln nieuwe entity
(edit) @404   7 years matthijsln geupdate met nieuw intermediate certificaat kpn, oude certs verwijderd
(edit) @403   7 years matthijsln nbproject update
(edit) @399   7 years matthijsln also use url-pattern instead of servlet-name
(edit) @398   7 years matthijsln apparently servlet-name doesn't work anymore, use url-pattern
(edit) @396   7 years matthijsln after reset() original inputstream could be used, correctly reset log
(edit) @395   7 years matthijsln log inkomende berichten niet met Message Handler? icm @Handler Chain?, omdat …
(edit) @387   7 years matthijsln WSIT-1596
(edit) @386   8 years matthijsln commentaar voor g2 pkioverheid ca certificaat toegevoegd
(edit) @385   8 years matthijsln certificaat toegevoegd "Staat der Nederlanden Root CA - G2"
(edit) @382   8 years matthijsln update projectbestanden
(edit) @375   8 years matthijsln controleren op tag conditie van bijlagen
(edit) @369   8 years matthijsln deflate attachment
(edit) @357   8 years matthijsln alleen geografisch markeren indien enabled
(edit) @349   8 years matthijsln toepassen intersect tags bij responden graafbericht
(edit) @345   8 years matthijsln mail notificaties bij verwerkingsfouten
(edit) @337   9 years matthijsln update projectbestanden Net Beans? 6.9
(edit) @331   9 years matthijsln gebruik juiste config key voor datastore
(edit) @330   9 years matthijsln socket timeout voor WFS datastore is default 3000ms, aangepast naar …
(edit) @328   9 years matthijsln update classes lijst
(edit) @326   9 years matthijsln notificaties verbeterd
(edit) @322   9 years matthijsln ondersteuning voor maatvoering kaarten toegevoegd
(edit) @317   9 years matthijsln clean import
(edit) @316   9 years matthijsln gebruik Data Feature Collection?.getCount(), deze swallowt geen exception …
(edit) @314   9 years matthijsln upgrade naar JAX-WS 2.2.1 vanwege issue JAX-WS-807 Schema Validation?
(edit) @311   9 years matthijsln gebruik nieuwe getter
(edit) @309   9 years matthijsln annotaties alleen indien map.layers property ingevuld in annotaties config
(edit) @308   9 years matthijsln consistente logging voor annotatie belang check
(edit) @307   9 years matthijsln fix wel default indien geen override…
(edit) @304   9 years matthijsln makkelijkere thema config voor wfs
(edit) @300   9 years matthijsln automatisch opnieuw verwerken van graafberichten waarbij een fout is …
(edit) @291   9 years matthijsln calamiteitennotificatie optioneel alleen bij belang
(edit) @288   9 years matthijsln juiste status graafberichtRequest bij fout genereren beheerdersinformatie
(edit) @287   9 years matthijsln noisy geotools logging uit
(edit) @286   9 years matthijsln Geo Tools? logging via log4j
(edit) @284   9 years matthijsln Message Format? voor int is default met duizendtalscheidingsteken, wat een …
(edit) @283   9 years matthijsln gebruik C3P0 connection pool
(edit) @278   9 years matthijsln betere logging van verwerking instellen error message bij optreden fout …
(edit) @277   9 years matthijsln gebruik Geo Tools? 2.5.5 libraries; werkt beter voor WFS dan 2.5.7 Geo Tools?
(edit) @257   9 years matthijsln mapfile verplaatst naar openwion-monitor
(edit) @252   9 years matthijsln monitorGraafberichtDetailUrl static variabele
(edit) @251   9 years matthijsln url voor details graafbericht instelbaar in web.xml
(edit) @234   9 years matthijsln logging van SOAP messages naar database of stdout toegevoegd gebruik …
(edit) @222   9 years matthijsln catch ook Throwable, bijvoorbeeld bij parsen GML properties en Xerces …
(edit) @221   9 years matthijsln update voor r219
(edit) @216   9 years matthijsln Sturen annotaties indien geconfigureerd
(edit) @205   9 years matthijsln imkl palette forceren optie
(edit) @202   9 years matthijsln clip de png naar de graafpolygoon
(edit) @198   9 years matthijsln stuur bijlage afhankelijk van belangConditie
(edit) @192   9 years matthijsln ant task toegevoegd voor maken war met bepaalde configuratieinstellingen …
(edit) @191   9 years matthijsln hash-password target verwijderd
(edit) @189   9 years matthijsln HTTP foutmeldingen in het Nederlands logging indien geen certificaat of …
(edit) @188   9 years matthijsln log private static final
(edit) @187   9 years matthijsln logging verbeterd; geen System.out gebruik meer robuustheid Graaf Service?
(edit) @186   9 years matthijsln log4j config geupdate voor webserice met logging.properties JULI logging …
(edit) @185   9 years matthijsln show_sql false
(edit) @184   9 years matthijsln link naar webservice servlet toegevoegd
(edit) @179   9 years matthijsln gebruik geen deprecated method
(edit) @173   9 years matthijsln splitsing naar openwion-monitor
(edit) @172   9 years matthijsln verplaatst naar openwion-monitor
(edit) @171   9 years matthijsln verplaatst naar openwion-monitor
(edit) @164   9 years matthijsln todo comment toegevoegd
(edit) @163   9 years matthijsln persistence.xml toegevoegd vanuit openwion-persistence
(edit) @160   9 years matthijsln webapp versie 2.4
(edit) @157   9 years matthijsln geen dwr indien niet ingelogd
(edit) @156   9 years geertplaisier Rounded corners uitgeschakeld in IE (border probleem) Login pagina in …
(edit) @155   9 years matthijsln revert van r154 (per abuis gecommit met self-signed certificaat voor …
(edit) @154   9 years matthijsln mogelijkheid tot uitloggen toegevoegd
(edit) @153   9 years matthijsln default page na inloggen
(edit) @152   9 years matthijsln pagina titels aangepast
(edit) @151   9 years matthijsln s/melding/bericht/
(edit) @149   9 years matthijsln smtp authenticatie mogelijkheid voor mail toegevoegd
(edit) @148   9 years matthijsln eerste opzet sturen e-mail notificaties bij calamiteiten
(edit) @147   9 years matthijsln instellingenpagina notificaties toegevoegd
(edit) @144   9 years matthijsln oud commentaar verwijderd
(edit) @143   9 years matthijsln instellingen opgesplitst in meerdere Action Beans? en jsps
(edit) @142   9 years matthijsln Stripes Resources?.properties vertaald naar Nederlands
(edit) @140   9 years matthijsln design bestendiger gemaakt tegen smaller venster
(edit) @139   9 years matthijsln knoppen "verwijderen" en "opnieuw verwerken" toegevoegd aan …
(edit) @137   9 years matthijsln toon lijst met berichten bij info opvragen op kaart
(edit) @136   9 years matthijsln maak van openwion_design.css een jsp zodat contextPath gebruikt kan worden …
(edit) @135   9 years matthijsln alternate-endpoint init-param uitgecommentarieerd
(edit) @134   9 years matthijsln licentie header toegevoegd
(edit) @132   9 years matthijsln template nodig voor getfeatureinfo
(edit) @131   9 years matthijsln alleen actieve thema's opnemen in beheerdersinformatie
(edit) @130   9 years matthijsln gebruik beanclass voor url
(edit) @129   9 years matthijsln gebruik beanclass voor link
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.