Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Version
#2 Aanmelden? assigned matthijsln task major
#3 Annotatie PNG pas meesturen vanaf bepaalde scale/indien niet leeg new enhancement minor
#4 Beeldverhouding kaart graafpolygoon bij graafbericht details incorrect new matthijsln defect minor
#5 Apply tags transactie afbakening werkt soms niet goed new matthijsln defect minor
Note: See TracQuery for help on using queries.