Timeline


and

21-07-10:

21:07 Changeset [314] by matthijsln
upgrade naar JAX-WS 2.2.1 vanwege issue JAX-WS-807 Schema Validation?
21:05 Changeset [313] by matthijsln
JAX-WS 2.2.1 toegevoegd vanwege fix voor issue JAX-WS-807

15-07-10:

19:09 Changeset [312] by matthijsln
gebruik nieuwe getter
19:08 Changeset [311] by matthijsln
gebruik nieuwe getter
19:08 Changeset [310] by matthijsln
getter voor check of config property is ingevuld
17:14 Changeset [309] by matthijsln
annotaties alleen indien map.layers property ingevuld in annotaties config

13-07-10:

21:21 Changeset [308] by matthijsln
consistente logging voor annotatie belang check
21:21 Changeset [307] by matthijsln
fix wel default indien geen override…
19:33 Changeset [306] by matthijsln
juiste tekst indien een keer failed maar nu OK
19:32 Changeset [305] by matthijsln
meer cols voor textareas
19:31 Changeset [304] by matthijsln
makkelijkere thema config voor wfs

12-07-10:

13:37 Changeset [303] by matthijsln
fix correcte legend node bij meerdere layers

08-07-10:

19:49 Changeset [302] by matthijsln
geen melding tonen indien in verwerking
19:17 Changeset [301] by matthijsln
weergave status automatisch opnieuw verwerken
19:14 Changeset [300] by matthijsln
automatisch opnieuw verwerken van graafberichten waarbij een fout is …
19:08 Changeset [299] by matthijsln
persistence updates voor automatisch opnieuw verwerken
12:14 Changeset [298] by matthijsln
fix onjuiste tag; textarea werd incorrect getoond in IE

06-07-10:

18:31 Changeset [297] by matthijsln
juiste focus
16:16 Changeset [296] by matthijsln
zoekpagina toegevoegd; berichtentabel in aparte include-bare jsp voor …
16:07 Changeset [295] by matthijsln
alter table script werkend voor bestaande records

25-06-10:

17:03 Changeset [294] by matthijsln
minder Geo Tools? logging
17:02 Changeset [293] by matthijsln
Geo Tools? logging via log4j
17:02 Changeset [292] by matthijsln
calamiteitennotificatie optioneel alleen bij belang
17:01 Changeset [291] by matthijsln
calamiteitennotificatie optioneel alleen bij belang
17:00 Changeset [290] by matthijsln
calamiteitennotificatie optioneel alleen bij belang
15:53 Changeset [289] by matthijsln
toString() toegevoegd
11:06 Ticket #4 (Beeldverhouding kaart graafpolygoon bij graafbericht details incorrect) created by matthijsln
De verhouding van breedte en hoogte van de omsluitende rechthoek van de …

24-06-10:

17:37 Changeset [288] by matthijsln
juiste status graafberichtRequest bij fout genereren beheerdersinformatie
17:36 Changeset [287] by matthijsln
noisy geotools logging uit
16:54 Changeset [286] by matthijsln
Geo Tools? logging via log4j
16:53 Changeset [285] by matthijsln
Servlet context listener om logging van Geo Tools? in te stellen voor log4j
16:15 Changeset [284] by matthijsln
Message Format? voor int is default met duizendtalscheidingsteken, wat een …

21-06-10:

12:21 Changeset [283] by matthijsln
gebruik C3P0 connection pool
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.